Bewegingsstoornissen Groningen staat voor wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en onderwijs op het gebied van neurologische bewegingsstoornissen bij kinderen en volwassenen in het Universitair Medische Centrum Groningen. Wij zijn een unieke groep van artsen en onderzoekers die zich richten op goede klinische zorg in nauwe relatie met vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek.

"Met klinisch wetenschappelijk onderzoek verbeteren we onze patiëntenzorg"
Prof. dr. M.A.J. de Koning-Tijssen | Neuroloog, UMCG, Groningen
Marina rond3 


Ons tertiaire expertisecentrum krijgt landelijke en Europese doorverwijzingen voor zowel kinderen als volwassen patiënten. Binnen onze groep is er uitgebreide klinische expertise waardoor wij in staat zijn het hele gebied van de bewegingsstoornissen te bestrijken voor topklinische zorg.

Het wetenschappelijk onderzoek strekt zich uit van patiëntgebonden naar basaal onderzoek. Bij het klinisch wetenschappelijk onderzoek richten wij ons speciaal op verbetering van de diagnostiek met behulp van gedetailleerde fenotypering en onderzoek naar de waarde van aanvullend onderzoek. Wij richten ons hierbij naast de motorische ook op de psychiatrische en cognitieve klachten van patiënten. In samenwerking met de afdeling neurochirurgie doen wij onderzoek naar verbetering van de behandeling van bewegingsstoornissen door middel van diepe hersenkernstimulatie (DBS).

Ons translationale onderzoek integreert de klinische activiteiten met functioneel en basaal wetenschappelijk onderzoek. De bewegingsstoornissen groep in het UMCG heeft een lange traditie in functioneel beeldvormend en neurofysiologisch onderzoek. De neurogenetica en celbiologisch onderzoek zijn daar de laatste jaren nadrukkelijk aan toegevoegd. Wij zijn er van overtuigd dat een toename van kennis op deze gebieden de diagnostiek en behandeling van onze patiënten sterk kan verbeteren.

Op deze website is informatie te vinden over de leden van ons team, de wetenschappelijke onderzoekslijnen en lopende studies, maar ook over de verschillende poliklinieken en multidisciplinaire teams. U vindt informatie over het volgen van stages zoals de etalagestage bewegingsstoornissen voor neurologen in opleiding. Verder vindt u nuttige links naar onder andere de patiëntenvereniging voor de ziekte van Parkinson en de Dystonie vereniging.

Nieuws

Nieuws - NL

Martijn Vochteloo wint prijs voor poster

Recent heeft Martijn Vochteloo, 4e jaars student bio-informatica, de afstudeer poster prijs van zijn instituut voor Life Sciences and Technology gewonnen.

Lees meer...

Charlie Mentzel gepromoveerd

Op 4 oktober 2017 is Charlie Mentzel gepromoveerd op het proefschrift 'The course recognition and treatment of movement disorders in severe mental illness', met als promotoren  prof dr. P.N. van Harten en prof. dr. M.A.J. de Koning-Tijssen en co-promotor Dr. P.R. Bakker.

Lees meer...

Dystonienet organiseert het eerste landelijk Dystoniecongres met groot succes.

Op 3 november 2017 vond het eerste landelijke Dystoniecongres plaats, georganiseerd vanuit Dystonienet.

Lees meer...
Meer nieuws