Bewegingsstoornissen Groningen staat voor wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en onderwijs op het gebied van neurologische bewegingsstoornissen bij kinderen en volwassenen in het Universitair Medische Centrum Groningen. Wij zijn een unieke groep van artsen en onderzoekers die zich richten op goede klinische zorg in nauwe relatie met vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek.

"Met klinisch wetenschappelijk onderzoek verbeteren we onze patiëntenzorg"
Prof. dr. M.A.J. de Koning-Tijssen | Neuroloog, UMCG, Groningen
Marina rond3 


Ons tertiaire expertisecentrum krijgt landelijke en Europese doorverwijzingen voor zowel kinderen als volwassen patiënten. Binnen onze groep is er uitgebreide klinische expertise waardoor wij in staat zijn het hele gebied van de bewegingsstoornissen te bestrijken voor topklinische zorg.

Het wetenschappelijk onderzoek strekt zich uit van patiëntgebonden naar basaal onderzoek. Bij het klinisch wetenschappelijk onderzoek richten wij ons speciaal op verbetering van de diagnostiek met behulp van gedetailleerde fenotypering en onderzoek naar de waarde van aanvullend onderzoek. Wij richten ons hierbij naast de motorische ook op de psychiatrische en cognitieve klachten van patiënten. In samenwerking met de afdeling neurochirurgie doen wij onderzoek naar verbetering van de behandeling van bewegingsstoornissen door middel van diepe hersenkernstimulatie (DBS).

Ons translationale onderzoek integreert de klinische activiteiten met functioneel en basaal wetenschappelijk onderzoek. De bewegingsstoornissen groep in het UMCG heeft een lange traditie in functioneel beeldvormend en neurofysiologisch onderzoek. De neurogenetica en celbiologisch onderzoek zijn daar de laatste jaren nadrukkelijk aan toegevoegd. Wij zijn er van overtuigd dat een toename van kennis op deze gebieden de diagnostiek en behandeling van onze patiënten sterk kan verbeteren.

Op deze website is informatie te vinden over de leden van ons team, de wetenschappelijke onderzoekslijnen en lopende studies, maar ook over de verschillende poliklinieken en multidisciplinaire teams. U vindt informatie over het volgen van stages zoals de etalagestage bewegingsstoornissen voor neurologen in opleiding. Verder vindt u nuttige links naar onder andere de patiëntenvereniging voor de ziekte van Parkinson en de Dystonie vereniging.

Nieuws

Nieuws - NL

Internationaal congres over tremor in Budapest (Hongarije)

Op 10 en 11 november vond er een internationaal congres plaats over het onderwerp “tremor” in Boedapest, Hongarije. Diverse lezingen werden gegeven over het ontstaan, de klinische kenmerken en de behandeling van verschillende typen tremoren.

Lees meer...

Drie voordrachten op wetenschapsdagen NVN

Afgelopen week hebben drie arts-onderzoekers uit onze onderzoeksgroep, Robbert Borgemeester, Gerrit Kramer en Jeannette Gelauff een voordracht gehouden tijdens de wetenschapsdagen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Lees meer...

Artikel UMCG Kennisinzicht

Op 2 november is er een toegankelijk artikel over de diagnostiek en behandeling van dystonie door Movement Disorders Groningen gepubliceerd in het online tijdschrift voor (wetenschappelijke) ontwikkelingen in het UMCG.

Lees meer...
Meer nieuws