Beroepsverenigingen

 

Nationaal

 
Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Werkgroep Bewegingsstoornissen 
Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse taalgebied (ESNLT)
Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie
Vereniging voor Oefentherapie Mensendieck-Cesar
Parkinson Platform Noord Nederland
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) 
Nederl Vereniging voor Fysioth in de Kinder-en Jeugdgezondheidszorg
Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 
Dutch Academy of Childhood disability

 

Internationaal

 
Movement Disorders Society
European Parkinson Group
Ataxia Europe
European Pediatric Neurology Society
Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM)  
Federation of the European Societies of Neuropsychology (ESN)
The European Association of Psychosomatic Medicine

 

Patiëntverenigingen

 

Nationaal

 
Dystonievereniging
Parkinson vereniging
Autosomaal dominant cerebellaire ataxie (ADCA) patiëntenvereniging
Vereniging Volwassenen, Kinderen, Stofwisselingsziekten (VKS)
BOSK, Belangenvereniging voor mensen met CP

 

Internationaal

 
Dystonia Europe
FND Hope
NBIA Duitsland
 

Netwerken en expertisecentra

 

Nationaal

 
Parkinsonnet
Dystonienet
Punt voor Parkinson
 

Internationaal

 
Cost dystonia
 

Fondsen en Stichtingen

 

Nationaal

 
Hersenstichting
Parkinson fonds
Phelps Stichting voor spastici
Stichting Metakids
Fonds Nuts-Ohra
NWO
GSMS PhD Wiki

Internationaal

 
National Ataxia Foundation