7 oktober 2015 promoveerde Arnoud Potgieser. De titel van zijn proefschrift is: Functional differentiation of the premotor cortex. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de afdelingen neurologie en neurochirurgie van het UMCG.

Neuroloog Teus van Laar, specialist bewegingsstoornissen, is benoemd tot Hoogleraar neurologie, met als leeropdracht: Treatment of advanced Parkinson's disease. 

Bij patiënten met onwillekeurige spierschokken (myoclonus) is het vaak lastig en duurt het lang eer de oorzaak van de onderliggende ziekte is gevonden. Onderzoekers van het UMCG hebben een nieuw klinisch stappenplan ontwikkeld waarbij voor het eerst 'next generation sequencing' erfelijkheidsonderzoek in de diagnostiek verwerkt is.

Zaterdag 5 september stond het onderzoek van Martijn Beudel en zijn groep over slimme Deep Brain Stimulation in de Telegraaf. 

In de uitzending van donderdag 12 november 2015 van het programma 'Diagnose Gezocht' werd Janneke, een patiënte met een bewegingsstoornis gezien door professor Heymans in het AMC. Na 18 jaar werd de diagnose gesteld door het multidisciplinaire team bewegingsstoornissen voor kinderen en jong volwassenen uit het UMCG.  

Tijdens het Movement Disorders congres in San Diego afgelopen juni werd Jonathan geinterviewd door Neurology Today.

Cathérine Delnooz, op dit moment fellow bewegingsstoornissen in het UMCG, heeft de David Marsden Award gewonnen.

Marenka Smit heeft de subsidie toegekend gekregen om onderzoek te doen naar de rol van de neurotransmitter serotonine in het ontstaan van cervicale dystonie.

Op 2, 3 en 4 oktober vierde de Nederlandse Dystonie Vereniging haar 30-jarig jubileum in samenwerking met Dystonia Europe,die hier tevens het jaarlijkse wetenschappelijke congres en de D-Days organiseerde.

Dr. Martijn Beudel van de afdeling neurologie heeft een onderzoekssubsidie van €150.000 van de hersenstichting binnengehaald. Met deze subsidie kan dr. Beudel, na het afronden van zijn opleiding tot neuroloog eind 2015, zijn onderzoek naar slimme hersenstimulatie voortzetten in combinatie met zijn klinische werkzaamheden.